Var vi frivilligare förr?

Svenska- danska kulturfonden har anordnad ett halvdagsseminarium som vänder sig till alla som är engagerade i dagens humana krissituation.

 

Var vi frivilligare förr? Ideella insatser i kristider - på 40-talet och nu

 

INBJUDAN
Tis 15 mars 2016, kl.12.00-15.30
(Smörgås från 11:30)
Plats:
Konstakademien,
Fredsgatan 12,
Jakobsgatan 27 C (Hiss),
Stockholm

I de nordiska länderna pågår en intensiv och engagerande diskussion om hur man ska förhålla sig till det stora antalet människor som är på flykt från krig och ekonomisk misär.
Kan vi i Norden dra nytta av av erfarenheter i civilsamhället för att förstå och hantera de utmaningar vi nu står inför? Kan den flyktingkris som är idag jämföras med efterkrigstiden då frivilliga insatser också mobiliserades för krishantering och utveckling? Inte sällan handlade det om bilateralt stöd över gränserna.
Välkommen till ett halvdagsseminarium med bland annat filmaren Magnus Gertten, socialpsykolog Lars Dencik, historikern Heléne Lööw och Ulla-Maj Wideroos, tidigare finansminister i Finland.
Moderator är Harald Hultqvist
Seminariet vänder sig till alla som är engagerade i dagens humana
krissituation. Deltagande är gratis (inklusive lunchsmörgås), men vi
behöver en anmälan senast 9/3 till nif@nordicwelfare.org
Seminariet anordnas av Svensk-danska kulturfonden i samarbete med:
Kulturfonden för Sverige och Finland, Svensk-isländska samarbetsfonden
Svensk-norska samarbetsfonden, Norden i Fokus, Letterstedska föreningen och Föreningen Norden.

Program
11.30 - 12.00 Mingel med kaffe och lunchsmörgås
12.00 Välkomsthälsning
Hans Wallmark, ordförande i Svensk-danska kulturfonden samt Guje Sevón, vice ordförande i Svensk-danska kulturfonden
12.10 Presentation av filmen Every face has a name
Magnus Gertten, filmproducent Malmö
12.35 Humanitärt ansvar i det moderna civilsamhället
Lars Dencik professor, Roskilde universitet
12.55 Det finns alltid människor som skor sig på flyktingar -
flyktingsmuggling i ett historiskt perspektiv
Heléne Lööw, docent, Uppsala universitet
13.15 Hur såg det ut för 70 år sedan? Vilka är lärdomarna?
Moderatorledd diskussion med Magnus Gertten, Lars Dencik, Heléne Lööw
och publiken
13.45 - 14.00 Kaffepaus
14.00 Iceland and the refugee debate: Rise of "the good people"
Thorir Gudmundsson, Röda Korset Island
14.20 Nya nordbor hjälper nyanlända
Salamatu Winningah, styreleder Kvinnenettverket NOOR, Norge
14:40 Civilsamhällets roll i nordisk migrations- och integrationspolitik Olav S Melin, teol.mag Tankesmedjan Magma, Finland
15:00 Vad kan vi lära och förändra? Sammanfattning och analys
Moderator Harald Hultqvist i avslutande samtal med Ulla-Maj Wideroos,
tidigare finansminister och riksdagsledamot i Finland, nu frivilligarbetare
15:30 Tack för idag

Video Gallery

View more videos