Svenska Akademien har beslutat tilldela var sitt pris till två av redaktörerna för översättningen av Islänningasagorna

Kristinn Jóhannesson og Gunnar D. Hannson skildrar arbetet med Islänningasagorna i Myntkabinettet 18 november 2014, samma dag som exemplar av utgåvan blev överlämnad till kungen på slottet. FOTO Simon Carlbäck, Mallow Media

 

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gunnar D. Hansson och Kristinn Jóhannesson, två av redaktörerna till översättningen av Islänningasagorna til svenska var sitt extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Projektet var väldigt omfattande, 24 översättare överförde 40 sagor och 49 tåtar till modern svenska. 

Isländska ambassaden gratulerar dem för detta välförtjända pris.

Video Gallery

View more videos