Öppet för ansökningar hos Svensk-isländska samarbetsfonden

 

 

Stiftelsen Svensk-isländska samarbetsfonden är en bilateral statlig fond för främjande av samarbete mellan Island och Sverige. Stiftelsen ska främja svensk-isländskt samarbete, ömsesidigt kulturutbyte samt information om svenska och isländska kultur- och samhällsförhållanden. Fonden utdelar årligen resebidrag för bilateralt samarbete mellan dessa länder främst inom kulturens, utbildningens och forskningens områden.

Fonden delar ut resebidrag en gång per år. Ansökningsomgången avslutas den 1 februari. Beviljningsmötet var i början av maj. Nästa ansökningsomgång börjar vid årsskiftet 2014/15 och sista ansökningsdag är 1 februari 2015.

Se här för mer information om fonden.

Video Gallery

View more videos