Islandsöversättarprojektets workshop på Biskops Arnö

Översättaren John Swedenmark berättar om Islandsöversättarprojektets workshop på Biskops Arnö 30-31 mars.

Hálf er öld hvar

Det citatet ur Hávamál låg till grund för Gunnar D Hanssons uppskattade
föredrag under Islandsöversättarprojektets workshop på Biskops Arnö den
30-31 mars. Han åberopade det dels därför att det är så svåröversatt,
dels därför att det säger nånting om den sida av översättandet som
lockar och utmanar: litteraturens gåtfulla sida, det som också måste få
förbli gåtfullt. För Gunnar finns det ingen gräns mellan att översätta
och att dikta, och han berättade med stolthet om när ett urval med
fornengelska dikter på svenska utnämndes till hans bästa diktsamling.
Ett annat exempel på gåtfullheten som han berättade om var Péter
Eszterházys sista bok, skriven i dödens närhet, men med ett så levande
och uppfordrande språk.

Gunnar deltog även aktivt i workshopens huvudsyfte: att låta de nio
blivande översättare som var där pröva på yrket genom att översätta
enskilt eller i grupp och diskutera igenom de olika problemen. Det
handlade både om prosa och om poesi – och examensuppgiften var en
kollektiv översättning av Megas ”Plastpokablús”, som workshopens ledare
John Swedenmark använde som exempel på att all översättning måste
respektera musiken lika mycket som innebörden. En annan viktig
medverkande var Steinunn Sigurðardóttir, som hade två texter uppe till
behandling: ett stycke ur romanen Jójó och en dikt hon skrev i
femtonårsåldern. Bägge två vållade oöverstigliga problem, liksom de
övriga texterna; men det fick ingen att hänga läpp, eftersom villkoren
under en workshop inte liknar verkligheten, där lösningen ofta låter
vänta på sig. John Swedenmark citerade ur minnet Platon: ”Det stiger
fram ur själen efter långvarigt sysslande med saken.”

Så viktigare än själva resultatet är själva arbetet, ”språkets
atomfysik”som Gunnar liknade det vid i en reflexion som åberopade både
hans långa erfarenhet som lärare på skrivarutbildningar och rollen som
sammanställare av alla de svenska översättningarna av islänningasagorna.
Andra viktiga insikter förmedlades av förläggaren Svante Weyler, som
öppenhjärtigt berättade om villkoren i den svenska bokbranschen och om
sin syn på förläggarens viktigaste uppgift: att få böckerna att sälja,
inte bara nöja sig med att skicka dem till tryckeriet.

Två av ”eleverna” har översättningar som är på väg ut på den svenska
marknaden, och flera andra har pågående projekt. Det finns också flera
inblandade som inte hade tillfällighet att ta sig till Biskops Arnö.
Säkert är att det blir en fortsättning, men kanske av lite mer
informellt slag än denna vistelse med perfekt service och mat på
folkhögskolan, inklusive festmiddag i Biskopsköket invid en sprakande
brasa. Alltsammans möjliggjordes av bidrag från Letterstedska
föreningen, Örtendahls fond, Icelandic Literature Centre och ambassaden,
som representerades när ambassadören  besökte workshopen två gånger och
även bjöd in allesammans till residenset efter Steinunns uppläsning på
Sveriges författarförbund fredag eftermiddag.

Vad raden betyder? Ordagrant ”varje tidsålder är halv”; men det går inte
att fåtill bra påsvenska. Inte än ...

John Swedenmark

Video Gallery

View more videos