Att flytta inom Norden

Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst för privatpersoner som rör sig mellan de nordiska länderna och på ett eller annat sätt hamnar snett i byråkratin. De hjälper till med information för dig som vill arbeta, studera, söka arbete eller bli bosatt i ett annat nordiskt land.

Många frågor finner du svar på direkt på Hallå Nordens webbplats. Andra är mer komplicerade och då är du välkommen att kontakta Hallo Norden via telefon eller direkt med hjälp av frågefunktionen på deras hemsida. Hallå Norden besvarar frågor på danska, svenska, norska, isländska, finska samt engelska.

Mer information hittar du på Hallå Nordens webbplats: www.hallonorden.org

Video Gallery

View more videos