Vulkaner

Islands berggrund hör till de mest vulkaniska på jorden. Sedan landet koloniserades på 800-talet har 150 kända vulkanutbrott ägt rum, man räknar med ett vulkanutbrott vart femte år i genomsnitt. Hekla, Islands mest berömda vulkan, har haft 19 utbrott sedan år 1104 under den skrivna historiens tid, ibland med förödande verkningar för omgivningen. Hekla är ingalunda overksam i dag, ett utbrott ägde rum år 1991, och nu senast i februari år 2000.

Lakagígar består av ca 100 kratrar i en 25 kilometer lång kedja. År 1783 började kraterkedjan spy ut lava vitt och brett och i så ofantliga mängder att ingenting liknande är känt i världshistorien. Gaser och aska spreds ut i omgivningen och kvävde allt liv. En stor del av boskapen dräptes och följden blev att 10 000 människor dog av hunger, en femtedel av Islands befolkning.

De senaste decenniernas mest dramatiska utbrott ägde rum på Västmannaöarna år 1973. Heimaeys hela befolkning på 5 300 man evakuerades till fastlandet under en enda natt, när lava började spruta fram längs en spricka i vulkanen Helgafell. Utbrottet började den 23 januari och fortsatte ända in i maj. En stor del av bebyggelsen förstördes under lava eller begravdes i aska. Hamnen på ön kunde räddas genom att havsvatten utan uppehåll sprutades upp mot lavaströmmen, som på så sätt dirigerades åt sidan så att lavan i dag bildar en skyddande mur på hamnens båda sidor.

Söder om Västmannaöarna ligger Surtsey som steg ur havet på 1960-talet. Ön är resultatet av ett vulkanutbrott på havsbottnen som pågick i två år. Numera är ön fredad och vetenskapsmännen har möjlighet att följa med hur växtlighet och fågelliv utvecklas på ett helt nytt landområde.

Krafla är en vulkan på norra Island i närheten av Mývatn. På 1720-talet härjade "Mývatnseldarna" i trakten, ett antal utbrott i Krafla av olika styrka. På några år lade lavan under sig 34 kilometer land och begravde två gårdar med uthus. Kyrkan omringades av lava men klarade sig mirakulöst. Mellan åren 1975 och 1984 hade Krafla en serie utbrott i samma stil som på 1720-talet.

Vulkanutbrottet i Vatnajökull år 1996 skedde under glaciären och stora ismassor smalt. De kraftiga smältvattenströmmarna med en blandning av is och jord bröt av ringvägen och en av de viktiga broarna totalförstördes. Utbrottet ägde rum vid Grímsvötn, ett sjöområde under glaciären.

Ett annat utbrott ägde rum i samma trakter i december år 1998. Utbrottet fick sin början den 18 december och varade i två veckor. En rökpelare slungades upp som kunde ses ända från Reykjavík. Den här gången besparades omgivningen på större skador.

Flesta kommer ihåg vulkanutbrottet på Eyjafjallajökull år 2010.  När vulkanen fick ett utbrott orsakade det efterföljande askmolnet stora störningar i flygtrafiken över hela Europa.

Information om vulkanutbrott og Islands berggrund hos Nordens vulkanologiska institut, www.norvol.hi.is

Video Gallery

View more videos