Islandshästen

Islandshästens historia kan spåras tillbaka till 800-talet, då nybyggarna förde med sig hästar bland sina husdjur. I gamla källor förekommer en hästras som levde i norra Europa för över 1000 år sedan och kallades "Equus scandinavicus". Ättlingar till de första hästarna i rakt nedstigande led lever på Island än i dag, där rasen har bevarats på grund av landets speciella läge. Islandshästen är unik i sitt slag och kännetecknande för den är en egen gångart, löpande skritt (isl. tölt).

Icelandic horses

Hästen har under hela sin tid haft stor betydelse för invånarna på ön. Under hedendomens dagar var den djupt respekterad och fick en stark ställning i den nordiska mytologin. Mytologierna lever kvar i det dagliga livet i namn på hästar och hästklubbar.

Islandshästen omnämns ofta i de isländska sagorna där den spelar en viktig roll i vikingarnas stridståg. En god häst värderades högt och den fallna ryttaren kunde rentav begravas bredvid sin häst i en hjältegrav.

Genom seklerna har islandshästen varit invånarna till hjälp när de har färdats, transporterat varor och brukat jorden. Liksom i Finland var hästen på Island människans ovärderliga tjänare. Den första bilen kom till landet år 1904, och från den dagen började hästens betydelse i det dagliga slitet minska. Islänningarna har dock på intet vis avstått från sina hästar som i dag är omkring 80 000 till antalet, inte så lite med tanke på att invånarna är ca. 320 000.

Icelandic horses

Hästen används fortfarande i fårskötseln, för fåren går på bete långt ute i obygden. Turismen drar nytta av islandshästens goda egenskaper som ridhäst i växande grad och på många platser finns i dag möjlighet att delta i hästsafarier.

Hästen är en oskiljaktlig del av det isländska landskapet, och på landsbygden får den beta fritt i stora hjordar. Bara vintertid förs den till bebyggelsens närhet.

Med två års mellanrum ordnas en stor tävling, ett Landsmót. För närmare upplysningar se www.landsmot.is

Video Gallery

View more videos