Geotermisk energi

Island har uppstått genom vulkanisk verksamhet i sprickan mellan två kontinentalplattor under de senaste 14 till 16 miljoner åren. Vulkanerna i gränsområdet är fortfarande aktiva. Den fasta jordskorpan på Island är ställvis bara några kilometer tjock, och magmahärdar under ytan värmer upp den lava som ligger högre upp, och samtidigt grundvattnet.

Hett vatten är en förnybar resurs som islänningarna har lärt sig att ta tillvara, och 85% av husuppvärmningen sker med dess hjälp. På många håll ligger hetvattenförekomsterna nära jordens yta och bildar heta källor. Island har flest heta källor i världen..

Den största delen av de allra hetaste källorna finns i hjärtat av det vulkaniska område som ligger tvärs genom landet. De har koncentrerats till 14 olika ställen, där det också förekommer bubblande heta gyttjekällor och rykande gropar i jorden.

De viktigaste områdena med geotermisk värme är Torfajökull, en glaciär öster om Hekla och Grímsvötn, räckan av sjöar under Vatnajökull. Tredje störst är Hengill, ett område sydost om Reykjavík som förser staden med hett vatten för uppvärmningen. I samband med de heta källorna finns på vissa håll svavel som kan utnyttjas för industriella ändamål.

Den största heta källan på Island, Deildartunguhver producerar 150 liter kokande vatten i sekunden. På sydlandet i Haukadalur ligger den största sprutande hetvattenkällan, Geysir som har lånat sitt namn åt själva fenomenet. Förr i tiden förmådde den spruta en 60 meters vattenpelare rätt upp i skyn, men i dag hålls Geysir verksam endast med människans hjälp.

Information om geotermisk energi ger Nordens vulkanologiska institut, www.norvol.hi.is

Video Gallery

View more videos