Det isländska utbildningssystemet

De isländska skoleleverna går i grundskola i tio år och börjar skolan som sexåringar. Före det finns möjligheten till frivillig förskola. Skolåret indelas i vår-och hösttermin precis som hos oss, men skolan börjar den 1 september och slutavslutningen är den 31 maj. På Island finns det gott om glest bebyggda trakter, och en del barn bor på internat under veckan eller åker långa sträckor med skolbussen dagligen.

Efter grundskolan kan eleverna välja ett kursbundet gymnasium eller yrkesutbildning. Också de som har valt handelsläroverket kan avlägga studentexamen. Yrkesutbildning står till buds i sjöfartsinstitut och navigationsskolan, tekniska läroverket, fiskeri- och lantbruksinsitutet och i olika konstskolor. I det egna landet ger också vårdutbildning yrkesexamen. Yrkesutbildningen tar tre till fyra år i anspråk.

Det finns sju universitet och högskolor på Island, tre i Reykjavík och fyra på landsbygden.


För utbildning på vissa områden, t.ex. arkitektur och skogsskötsel, måste de studerande söka sig till utlandet. Många reser också bort för special- och fortsättningsstudier vid europeiska och amerikanska universitet och högskolor.

Länkar till universitet och högskolor i Island

Islands Universitet
Islands Universitet: Expedition för internationell utbildning
Universitetet i Reykjavik
Akureyris Universitet
Lärarhögskolan i Island
Handelshögskolan i Bifröst
Landbruksuniversitetet i Hvanneyri
Islands national- och universitetsbibliotek
Islands Konsthögskola

Video Gallery

View more videos