1000 år sedan upptäckten av Amerika

Leifur Eiríksson seglade till Amerika 500 år innan Columbus

Efter kolonisationen av Island på 800-talet fortsatte vikingarnas flyttningsvåg mot norr, och många islänningar flyttade under Erik den rödes ledning till Grönland. Därifrån gjorde de avstickare ännu längre västerut. År 1000 landsteg Erik den rödes son Leifur Eiríksson, även kallad Leifur den lycklige med sitt manskap som den första européen på den amerikanska kontinenten, 500 år innan Columbus.

Leifur Eiríksson fick nys om landet i väster genom en annan islänning, Bjarni Herjólfsson som hade förirrat sig alltför långt västerut när han seglat vilse på havet. Bjarni hyste ingen längtan att ta iland utan återvände till Grönland. Hans berättelse inspirerade Leifur till att samla samman besättningmän och lägga ut för att närmare klargöra om det fanns någon sanningshalt i Bjarnis ord. Leifur och hans manskap stötte på land, och landsteg på Nordamerikas östkust på en plats som de döpte till Helluland (Baffin Island). Senare seglade de långt söderut längs kusten och tillbringade många månader i Vinland, som platsen döptes till. Leifur med manskap återvände så till Grönland. När berättelserna om det nyfunna landet började sprida sig seglade många islänningar och grönlänningar ut med kursen på Vinland i akt och mening att grunda en fast bosättning, också kvinnor fanns bland dem. Kolonisationen av Vinland misslyckades emellertid och efter några år återvände utflyttarna hem.

Erfarenheten blev en del av det muntliga arvet tills den tecknades ned i sagorna, av vilka Vinlands- och Grönlänningasagan handlar om dessa resor i västerled. Orsaken till att upptäckten av Vinland inte föranledde större entusiasm bland de vittberesta och erövringsbenägna nordiska vikingarna anses enligt en allmän uppfattning vara att plundringstågens glanstid redan var förbi och intresset för att erövra nytt land höll på att svalna.

Berättelserna om Vinlandsfärderna nådde genom isländska pilgrimer också påvens residens i Vatikanen, och vi vet att munkarna skrev ner de sällsammaste av dem. Den första europeiska kvinna som bodde i Amerika och är känd till namnet hette Guðríður Þórbjarnardóttir och var islänning. Efter åtekomsten företog hon en pilgrimsfärd till Rom och vi kan föreställa oss hennes upplevelser på basis av munkarnas skrifter.

Video Gallery

View more videos