Kristendom i 1000 år

Övergången till kristendomen på Island är en historisk händelse unik i sitt slag. Ett helt samhälle övergav sin gamla religion, nordbornas hedniska tro och antog kristendomen. Beslutet fattades vid den årliga sammankomsten för ett av världens äldsta parlament, alltinget, på Þingvellir omkring år 1000.

Video Gallery

View more videos