Folktro och sägner

Samtal om Island utmynnar alltid förr eller senare i alver och händelser som inte kan förklaras med förnuftets hjälp. De berättelserna lever som en del av det dagliga livet på Island, och många islänningar finner existensen av alver fullkomligt naturlig. Alla som någongång varit på Island har hört om hur myndigheterna ändrat planerna för vägbyggen, eftersom vägen skulle komma att genomkorsa ett område där huldrefolket trivs. Många har också uppfört stenrösen för att skydda den som beträder farligt område.

Folksägnerna handlar om många olika ämnen, det finns berättelser om trolldom och svartkonst, gengångare och följeslagare, jättar, troll, fredlösa och givetvis huldrefolk och alver.

Folktro och sägner i svensk översättning i boken:

Isländsk folkdiktning. En antologi med inledning och kommentarer/ Hallfreður Örn Eiríksson. - Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 61. Uppsala, 1992. övers. från isländskan Martin Ringmar.

Video Gallery

View more videos