Film

Ännu för ett par decennier sedan var den isländska filmen praktiskt taget okänd utanför landets gränser. Ändå har det länge producerats inhemska filmer i landet. Den första filmen "Borgarslægtens historie" (Borgsläkten) blev färdig år 1921 och baserade sig på Gunnar Gunnarssons bok med samma namn. År 1906 öppnades den första biografen.

Sedan år 1980 har den isländska filmen slagit igenom också internationellt. Det har producerats sammanlagt över 50 kortfilmer, dokumentärer och helaftonsfilmer som har visats på biografer, filmfestivaler och i televisionen runtom i världen. Den kanske mest kända regissören hos oss är Friðrik Þór Friðriksson, vars mest uppskattade produktion "Naturens barn" (Börn náttúrunnar) har vunnit ett tjugotal internationella pris och visats också i den finländska televisionen. År 1997 var Friðriksson en av hedersgästerna vid filmfestivalen i Raumo, där hans filmer presenterades. Hans nyaste produktion "Djävulsön" (Djöflaeyjan) som är baserad på Einar Kárasons böcker finns på marknaden hos oss. En annan regissör från dagens generation som har nått ryktbarhet både i Norden och Europa är Hrafn Gunnlaugsson, som med sina historiska filmer liksom Laxness berövar det forna hjältelivet på dess glans. Bl.a. filmerna "Korpen flyger", "Korpens skugga" och "Den vite vikingen" har förevisats på nordiska tevekanaler. Bland de unga regissörerna kan Hilmar Oddson nämnas, vars vackra film "Tears of Stone" berättar om kompositören Jón Leifs öde i Nazityskland.

Uppgifter om isländsk film på engelska finns på hemsidan för Islands filmstiftelse www.iff.is

Video Gallery

View more videos