Svensk-isländska handelskammaren

Det Svensk-isländska handelskammaren i Sverige har, från och med föreningens konstituerande möte den 1 februari 2005 på Islands ambassad i Stockholm, fått stadgar och styrelse. 

Det Svensk-isländska handelskammaren i Sverige utgör benämningen på ett samarbetsforum för företag som bedriver affärer med Island eller är intresserade av att bedriva och/eller upprätta affärer med Island. Vidare är dess roll att uppmärksamma frågor som är viktiga för handeln mellan Island och Sverige. Detta sker bl.a. genom att hålla regelbundna seminarier/träffar i Sverige för att ta upp olika frågor som är angelägna att diskutera. Det är också tänkt som ett forum för information där man via ambassadens hemsida kan hitta kontakter som kan vara nyttiga för att upprätta affärsförbindelser mellan Sverige och Island. Det har även rollen att bidra till att skapa kontakter mellan företag/individer som är intresserade av handel mellan länderna genom att på ambassadens hemsida hålla tillgänglig en lista över dem som är medlemmar i handelskammaren.

Mer information om Svens-isländska handelskammaren hittar du här.

 

Video Gallery

View more videos