Islands president

 

2016 - Guðni Th. Jóhannesson

1996 - 2016 Ólafur Ragnar Grímsson
1980 - 1996 Vigdís Finnbogadóttir
1968 - 1980 Kirstján Eldjárn
1952 - 1968 Ásgeir Ásgeirsson
1944 - 1952 Sveinn Björnsson

 

Islands president väljs genom direkta val för fyra år i sänder. Den sittande presidenten kan bli omvald. 
Presidentens maktbefogenheter är relativt begränsade på Island, och uppgifterna till stor del ceremoniella. De lagar som Alltinget antar skall stadfästas av presidenten för att träda i kraft. Om presidenten vägrar att stadfästa en lag skall folkomröstning ordnas utan dröjsmål. Om den ståndpunkt som presidenten företräder får majoritetens stöd förkastas lagen, annars träder den i kraft utan presidentens stadfästelse. Till presidentens uppgifter hör också att utse regeringsbildare om inget av de politiska partierna i valet uppnår kvalificerad majoritet.

Presidentens ämbetsbostad ligger på Bessastaðir 12 kilometer utanför Reykjavík, och i regeringsbyggnaden vid Sóleyjargatan i Reykjavík centrum har presidenten sitt kansli.

 
 

 

Video Gallery

View more videos