Vigdís Finnbogadóttir får Nordens språkpris 2013

I dag, 2. desember, er utdeling av Nordens språkpris. I år går prisen til tidligere president Vigdís Finnbogadóttir. 

"Foreningen Norden mener prisvinneren har «en unik evne til å vise vei både fremover og bakover, å balansere historie og kulturarv med innovasjon, og drive språkvern og videreutvikling parallelt. At en politiker prioriterer språk er prisverdig i seg selv. Gjennom hele sitt virke har Vigdís stått som et fyrtårn innen nordisk språkpolitikk»." 

Fra hjemmeside til Forening Norden, der er det også mulig å lese begrunnelsen.

Video Gallery

View more videos