Prisliste fra 1. januar 2014

PRISLISTE FRA 1.JAN 2014

Ambassadens konto nr. 6074.06.32704 i Nordea Bank

18-66 år:

Pass type Leveringstid Pris
Pass 9 - 11 dager 540
Hurtigpass 3-4.dager 1.070
Nødpass hentes 270
Førekort 5.uker 310

 

 

 

 

Andre:

Pass type Leveringstid Pris
Pass 9 - 11 dager 250
Hurtigpass 3-4.dager 480
Nødpass hentes 120
Førekort 5.uker 90

 

 

 

Video Gallery

View more videos