Morkinskinna - Islands gave til Norge

Overlevering av „Morkinskinna“ - Islandsk gave til Norge

Torsdag 15. September kl 10.00 - Universitetet Blindern

I anledning 100-årsjubileet for Norges uavhengighet i 2005, bestemte Islands regjering å gi Norge en passende gave – en serie på fire spesialutgaver av norske kongesagaer. Sagaene er skrevet på Island i middelalderen og handler alle om norske konger og norsk historie.

De fire sagaverkene er: Sverres saga som handler om kong Sverres liv og regjeringstid , Morkinskinna  som handler om tiden 1030 til 1157, Baglersagaen som handler om den urolige perioden mellom kong Sverres død (1202) og valget av Kong Håkon Håkonsson (1217) og Håkon Håkonssons saga,  som handler om Håkon Håkonsson og hans regjeringstid 1217-1263.

Sverres saga utkom i 2007 og nå skal Morkinskinna overleveres.  Morkinskinna byr på underholdende lesning i en lett og folkelig stil. Fremstillingen er spekket med morsomme småfortellinger om islendinger som er i kontakt med det norske hoffet. Dette er et verk som fortjener å bli bedre kjent i Norge.

Utgavene gjengir teksten på originalspråket, men har fyldige innledninger skrevet på norsk. De er utgitt i serien Íslenzk fornrit, som er en internasjonal standardutgave for islandsk sagalitteratur, og holder svært høyt faglig nivå.

Alle sagaene er frukter av den rike litterære blomstringen på Island i høymiddelalderen. Den eldste av dem, Sverres saga, ble sannsynligvis påbegynt i Norge på slutten av 1100-tallet mens Sverre ennå var i live, men siden utvidet på Island. De andre tre er nok helt og holdent skrevet på Island i den litterære gullalderen på 1200-tallet.

Den islandske kongesagalitteraturen har hatt umåtelig stor betydning i norsk historie etter 1814, som et av de viktigste redskapene innenfor nasjonsbyggingen. Særlig kjent er Snorres kongesagaer (Heimskringla), som har hatt en enestående posisjon som folkelesning i Norge. Men i tillegg til Heimskringla finnes en rekke andre sagaverker som er mindre kjent. Denne gavene presenterer et godt utvalg av disse. En kan godt si at de øvrige kongesagaene har havnet i skyggen av Snorre.

Sagalitteraturen er et vesentlig bidrag til den europeiske kulturarven, og har også  som litteratur hatt stor nasjonal betydning på Island. Kongesagaene er et tydelig vitnemål om den nære forbindelsen og de sterke båndene mellom Island og Norge i middelalderen, bånd som vi gjerne vil holde ved like og styrke i dag. Det kan derfor vanskelig tenkes noen mer passende nasjonal gave fra Island til Norge i dag.

Islands industri, energi og tourism minister, Katrín Júlíusdóttir, vil overrekke Morkinskinna til kulturminister Anniken Huitfeldt i forbindelse med en kort seminar om kongesagaene på UiO, torsdag 15. september.

 

 

Video Gallery

View more videos