MOMENTUM 2011

Et nordisk kuratorteamet for MOMENTUM 2011 er nå valgt!

Kuratorteamet består av Theodor Ringborg (SE), Christian Skovbjerg Jensen (DK), Marianne Zamecznik (NO), Markús Þór Andrésson (IS) og Aura Seikkula (FI). Theodor Ringborg er utdannet fra Konstfacks kuratorstudie i Stockholm og har blant annet kuratert Fall Out: War and Conflict i the British Counsil Collection for Whitechapel tidligere i år. Christian Skovbjerg Jensen er frilanskurator og har blant annet stått bak Action Gallery og prosjekt Sid Ned!, om kunst i offentlige rom. Marianne Zamecznik har de siste årene vært programansvarlig for utstillingsstedet 0047 Oslo. Markús Þór Andrésson er basert i Berlin og kuraterte blant annet Islands paviljong i Venezia i 2009 (sammen med Dorothée Kirch). Aura Seikkula er basert i Helsinki og har kuratert internasjonalt i flere år, sist Tense Territories i Istanbul og Questions of Conflict. Third Party Observations for Det Europeiske Fredssenteret i Østerrike.

To utstillingssteder med sterk lokal forankring

MOMENTUM 2011 vil utspille seg på to utstillingsarenaer med omkringliggende omgivelser: Galleri F15 på Alby gård beliggende i landskapsvernområdet på Søndre Jeløy ved Oslofjorden og Momentum kunsthall ved Mosseeleven i Møllebyen i den gamle bydelen i Moss.

Nordisk samarbeid med kunstnerorganisasjonene

Utvelgelsen har skjedd i samarbeid med de nordiske institusjonene IASPIS (- Konstnärsnämndens internationella program för bild- og formkonstnärer, Stockholm), Kunststyrelsen ( København), OCA (- Office for Contemporary Art Norway), CIA (KÍM - Kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar, Island), FRAME (Näyttelyvaihtokeskus FRAME, Helsinki) og Finsk-Norsk Kulturinstitutt (Oslo). Det endelige valget av kuratorer er tatt av Dir. Dag Aak Sveinar og er begrunnet i en sterkere og bredere fokus på den nordiske samtidskunsten til MOMENTUM 2011.

I tilretteleggingen av MOMENTUM 2011 vil hver enkelt kurator bidra med inngående kjennskap til sitt eget lands kunstscene og de kunstfaglige områdene de tidligere har arbeidet med og interessert seg for. Biennalen kommer til å ha en kompleksitet bestående av et bredt utvalg nordiske kunstnere, seminarprogram, formidlingsprosjekter, katalog m.m. MOMENTUM 2011 har som mål å avdekke en ny nordisk situasjon og vise hvordan denne endringen uttrykkes kunstnerisk.

Biennalen ble første gang gjennomført i 1998 og deretter i 2000, 2004,2006 og 2009. Etter noen år med utprøving av ulike lokaliteter og organisasjonsformer er biennalen i dag sikret kontinuitet, faste medarbeidere og spisskompetanse på denne typen utstillingsproduksjon.Video Gallery

View more videos