Instruksjoner om forhåndsstemmegiving 2013

Her finner du video med instruksjoner om forhåndsstemmegiving i stortingsvalget på Island 2013. 

Video Gallery

View more videos