”En ny vår for nordisk samarbeid”

Norsk utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) mener at det har vært en svært positiv utvikling innenfor nordisk utenrikspolitisk samarbeid de senere år: «Jeg vil si at her er vi definitivt på begynnelsen av noe vi kan kalle en ny vår i det nordiske samarbeidet, men den blir mest vellykket hvis vi forstår at det er den pragmatiske tilnærmingen – å gjøre mer der det er mer behov – som fører fram».

I et innlegg i debatt om nordisk samarbeid på Stortinget 17.01.13, fremhevet den norske utenriksministeren Norden som et vellykket satsingsområde i utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikken:

- Det gleder meg å kunne si at dette (samarbeidet) nå er noe som i veldig stor grad foregår mellom alle nordiske land, og som i større og større grad er på vei inn i det nordiske samarbeidet, mer tradisjonelt definert. Det er også sterke føringer over til det nordisk-baltiske samarbeidet. Det dreier seg om et omfattende samarbeid om materiellutvikling og anskaffelser, et omfattende samarbeid om militære øvelser og et økende samarbeid om praktisk tilrettelegging for felles deltakelse i operasjoner. Det er veldig bra.

Norden i Europa

Barth-Eide observerer at det nordiske samarbeidet som en del av europapolitikken er blitt viktigere i et Europa i krise:

- Det er en økende interesse utenfor Norden for dette nordiske samarbeidet. I tillegg til det nordisk-baltiske ser vi også nå konturene av en økt dialog mot en annen regional gruppering, nemlig Visegrad-landene: Polen, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn. Det kommer i nær framtid også til å bli et felles utenriksministermøte, nordisk-baltisk-Visegrad-landene, ikke fordi dette skal bli en ny organisasjon, men fordi man ønsker å lære av de nordiske erfaringene, sier den norske utenriksministeren.

Video Gallery

View more videos