Framlag til norsks-íslensks menningarsamstarfs

 

Árið 1994 ákváðu norsk stjórnvöld að leggja til árlegt framlag til norsks-íslensks menningarsamstarfs sem Haraldur V Noregskonungur kynnti í heimsókn sinni til Íslands vegna 50-ára afmælis íslenska lýðveldisins. Framlaginu skyldi ráðstafað í samráði íslenska mennta- og menningarmálaráðuneytisins og norska menningarmálaráðuneytisins. Hið árlega framlag er nú um 1.300.000 norskar krónur.

Markmið framlagsins er að stuðla að fjölbreyttu menningarsamstarfi Noregs og Íslands og geta Norðmenn og Íslendingar sótt um framlag til verkefna sem mikilvæg teljast í báðum löndum og vera líkleg til að leiða til varanlegra tengsla milli fagmanna, listamanna og fræðimanna. Verkefnin skulu endurspegla fjölbreytt listræn form og hafa í senn skírskotun til sögunnar og samtímans.   

Leiðbeiningar fyrir umsækjendur

Umsækjendur skulu senda verkefnalýsingu til norska menningarmálaráðuneytisins með upplýsingum um markmið verkefnisins ásamt verkefnis-, framkvæmdar-, fjárhags- og fjármögnunaráætlun. Staðlað umsóknareyðublað er ekki fyrir hendi en umsóknir má senda rafrænt til postmottak@kud.dep.no eða til Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, N-0030 Oslo.

Allar umsóknir sem berast ráðuneytinu fyrir febrúarlok ár hvert verða metnar í mars. Ef framlagið hefur ekki verið fullnýtt eftir aðalúthlutun í mars munu ráðuneytin tvö meta umsóknir að nýju að hausti. Að verkefni loknu skal skýrslu skilað til norska menningarmálaráðuneytisins í samræmi við þær reglur sem gilda fyrir ríksisstyrkþega.

  • Athugið. Umsóknir skulu vera á norsku, dönsku sænsku eða ensku.

Að jafnaði er áhugamannahópum svo sem kórum og hljómsveitum ekki veittur ferðastyrkur. Ekki er greiddur heildarkostnaður verkefna.

Ef þörf er á frekari upplýsingum má hafa samband við norska menningarmálaráðuneytið, s. 0047 22 24 90 90 eða  postmottak@kud.dep.no

På norsk

Den årlige avsetningen til norsk-islandsk kultursamarbeid ble opprettet i 1994 og bekjentgjort av kong Harald ved besøket på Island i forbindelse med 50-års jubileet for den islandske republikken. Midlene disponeres på bakgrunn av samråding mellom det islandske ministeriet for utdanning, forskning og kultur (Menntamálaráðuneytið) og det norske kulturdepartementet (KUD). Den årlige avsetningen er på ca. 1,25 1,3 mill. norske kroner.
Hensikten med avsetningen er å bidra til et mangfoldig kultursamarbeid mellom Norge og Island. Både norske og islandske aktører kan søke. Tiltak som får støtte skal ha relevans for begge land og helst gi avkastning i form av varige kontakter mellom kunstnere, kulturarbeidere eller forskere lenge etter at det konkrete prosjektet er gjennomført. Til sammen skal prosjektene representere et mangfold av kunstneriske uttrykk og kulturfaglige disipliner, og både historiske og samtidsrettede tiltak skal ivaretas.

Veiledning til søkere

Søkere må sende en prosjektbeskrivelse til KUD med mål for tiltaket, plan for fremdrift og gjennomføring, budsjett og en finansieringsplan. Det er ikke utarbeidet noe standardisert søknadsskjema. Søknader kan sendes elektronisk tilpostmottak@kud.dep.no eller til Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo.
Det islandske og det norske departementet vil foreta en årlig samlet vurdering av alle innkomne søknader i mars måned. Søknader som er departementet i hende innen utgangen av februar, vil kunne bli vurdert i denne runden. Dersom det står igjen midler etter hovedfordelingen i mars, vil de to departementene foreta en ny vurdering på høsten. Søknader vil imidlertid kunne bli vurdert løpende både før og etter dette dersom begge departement mener det er grunnlag for det. Intensjonen er en fleksibel ordning, og det er derfor ingen formell søknadsfrist. Når prosjektet er gjennomført, skal det leveres rapport til KUD i tråd med gjeldende retningslinjer for mottakere av statstilskudd.
Det blir normalt ikke bevilget reisestøtte til amatørgrupper, som for eksempel kor og musikkensembler. Det er heller ikke rom for å fullfinansiere prosjekter.

Ved behov for ytterligere informasjon, kan KUD kontaktes på telefon (+47) 22 24 90 90 80 01/03 eller på e-post postmottak@kud.dep.no

 

Video Gallery

View more videos