Etablering av virksomhet på Island

Det finnes en rekke utenlandske firmaer på Island. Statsborgere i EØS eller OECD land har rett til å etablere firma på Island. Island er medlem av EØS og det innebærer at islandsk lovgivning stort sett følger EUs lover, likt og i Norge.

En ny virksomhet skal registreres i Skatteetatens (Ríkisskattstjóri) virksomhetsregistrer.

Informasjon om hvordan å etablere selskap på Island

Lover og regler rundt etablering og drift af selskap på Island 

Arbeidsdepartementets underliggende organisasjoner innen handel og innovasjon

Andre nyttige linker

Norges ambassade på Island

Video Gallery

View more videos