Akkrediteringsland

Islands Ambassadør i Norge er sideakkreditert til de følgende landene: Egypt, Hellas, Iran og Afganistan. Dette betyr at Islands Ambassade i Oslo arbeider med å ivareta islandske intresser og har ansvar for de offisielle kontaktene med myndigheter i de landene. 

Video Gallery

View more videos