Fríverslun

Hoyvíkursamningurinn

Hoyvíkursamningurinn var gerður 31. ágúst 2005 og tók hann gildi 1. nóvember 2006. Með samningnum er komið á fót sameiginlegu efnahagssvæði á yfirráðasvæðum Íslands og Færeyja. Mörg ákvæði Hoyvíkursamningsins eiga sér beina fyrirmynd í EES-samningnum. Hoyvíkursamningurinn er víðtækasti viðskiptasamningur sem Ísland hefur gert. Hann tekur til vöruviðskipta, þjónustuviðskipta, frjálsrar farar fólks og búseturéttar, fjármagnsflutninga og fjárfestinga, samkeppni, ríkisaðstoðar og opinberra innkaupa. Inntak samningsins er gagnkvæmni. Mælir samningurinn fyrir um bann við mismunun á grundvelli ríkisfangs, staðfestustaðar eða upprunastaðar vöru innan efnislegs gildissviðs hans. Þannig skulu Íslendingar og íslensk fyrirtæki njóta sömu réttinda í Færeyjum og Færeyingar og gagnkvæmt. Í samningnum er kveðið á um fulla fríverslun með landbúnaðarvörur og hefur Ísland ekki áður samið um slíkt. Færeyjar hafa um langa hríð verið mikilvægur markaður fyrir íslenskt lambakjöt. Þarlendir neytendur þekkja þannig vel gæði íslenskra búvara og eru vafalítið móttækilegir fyrir fjölbreyttara úrvali og meira framboði úr þeirri átt.

Texti Hoyvíkursamningsins er birtur í Stjórnartíðindum.

Video Gallery

View more videos