Konsulat

Islands ambassad i Helsingfors är sidoackrediterad i Estland, Lettland, Litauen, Ukraina och Vatikanen. Det finns 10 konsuler i ambassadens ackrediteringsländer. Dessutom finns 2 vicekonsuler i Finland. Konsulerna bistår Islands ambassad i de olika regionerna, bl.a. genom att vägleda islänningar som antingen bor eller semestrar där. De spelar också en viktig roll i fråga om främjandet av Islands handel, ekonomi, kultur och turism.

Video Gallery

View more videos