Konsulära frågor

Island har 7 honorärkonsuler i Finland (Helsingfors, Kotka, Mariehamn, Uleåborg, Åbo, Rovaniemi och Vasa) samt 2 vicekonsuler (Helsingfors, Lahtis). Honorärkonsuler finns även i Tallinn, Vilnius och Kiev.

Konsulära frågor på ambassaden

Ambassadens administrativa sekreterare har hand om konsulära frågor. Eftersom det existerar olika avtal mellan de nordiska länderna, hänvisas de som kontaktar ambassaden till en relevant instans.

  • - Nödpass och andra identifikationsdokument kan isländska medborgare erhålla från ambassaden.
  • - Finländska (nordiska) medborgare behöver inte pass till Island, men måste resa med en giltig legitimation med bild.
  • - Med tilkomsten av Schengenavtalet tar isländska ambassader i utlandet inte längre emot visumansökningar gällande Island.
  • - De som har ett giltigt Schengen-visum eller uppehållstilstand i Finland behöver inget annat tillstånd om de reser som turister till Island. Ytterligare information ger Icelandic Directorate of Immigration.

Video Gallery

View more videos