Verotus Islannissa

Pohjoismaiden välillä on voimassa verosopimus, joka estää kansalaisten kansinkertaisen verotuksen eri pohjoismaissa, ks. Nordisk e-Tax -palvelu.

Jos työskentelet Islannissa vähemmän kuin 183 päivää, maksat siellä veroja ainoastaan niistä tuloista, jotka saat sinä aikana Islannissa. Merimiehet saavat merimiesvähennyksen.

Kesätöiden ja alle 183 päivän työskentelyä varten hankitaan islantilainen verokortti verotoimistosta.

Jos muutat Islantiin pysyvästi olet verovelvollinen siitä päivästä, jolloin ilmoittaudut väestörekisterissä. Verotuksesi on samanlainen kuin kenellä tahansa Islannissa asuvalla, mutta lopullinen vero määräytyy maassaoloajan perusteella.

Kun muutat pois maasta lakkaat olemasta verovelvollinen Islantiin ja lopullinen vero lasketaan sen ajan perusteella, jonka oleskelit maassa.

Video Gallery

View more videos