Um fastanefndina

Helstu viðfangsefni

Fastanefnd Íslands í Genf tók til starfa 1. mars 1970 samhliða aðild Íslands að Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA). Fastanefndin fer með fyrirsvar Íslands gagnvart EFTA og hinum fjölmörgu alþjóðastofnunum sem hafa aðsetur í Genf.

Alþjóðaviðskipti skipa afar stóran sess í starfi fastanefndarinnar, bæði vegna yfirstandandi samningalotu (Doha) Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) og eins vegna fríverslunarviðræðna EFTA við önnur ríki. Utanríkisþjónustan nýtur fulltingis hlutaðeigandi ráðuneyta í þessum samningaviðræðum en í flestum tilvikum annast fastanefndin samræmingu og daglega stjórn samningaviðræðna í samráði við viðskiptaskrifstofu utanríkisráðuneytisins, ráðuneytisstjóra og ráðherra.

Sameinuðu þjóðirnar eru með fjölbreytta starfsemi í Genf en mannréttinda- og mannúðarmál er mikilvægur þáttur í starfsemi fastanefndarinnar. Fastanefndin leggur sérstaka áherslu á þessa málaflokka og vinnur þar að markmiðum Íslands í samstarfi við alþjóðaskrifstofu utanríkisráðuneytisins og í góðu samráði við fastanefnd Íslands í New York.

Þátttaka Íslands í starfi Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, Alþjóðavinnumálastofnunarinnar og Alþjóðahugverkaréttarstofnunarinnar er einnig mikilvægur hluti af starfsemi fastanefndarinnar auk þess sem hún sinnir eftir föngum starfi í hinum fjölmörgu öðru alþjóðastofnunum sem undir hana heyra.

Fastanefndin er að auki sendiráð Íslands gagnvart Sviss og Liechtenstein.

Video Gallery

View more videos