Ugens værk - Moment I

Ugens værk: Moment I viser en person som giver sig lov til at hvile sig og nyde øjeblikket, trods omstændighederns menneskemængde og hastighed. Personen observerer de vejfarende der går forbi men de er også velkomne at sætte sig ned på bænken og nyde hendes fællesskab.

 

Video Gallery

View more videos