Stilling som handelskonsulent ved Islands ambassade i København

Stillingen som handelskonsulent ved Islands ambassade i København er ledig. Handelskonsulenten skal fange, formidle og skabe handelsmuligheder og assistere islandske virksomheder med at opnå resultater i deres fremstød i Danmark og i de lande ambassaden er akkrediteret i d.v.s. Israel, Rumænien, Slovenien og Tyrkiet. Der stilles krav om en universitetsuddannelse indenfor økonomi. Ansøgerne skal have kendskab til dansk og islandsk økonomi og forretningsliv. Godt kendskab til dansk og engelsk er en betingelse. Skriftlige ansøgninger sendes til Islands ambassade i København, Strandgade 89, 1401 København K, Danmark eller på E-mail: kob@mfa.is, senest den 9. november 2007.

Udenrigsministeriets handelsservice drives i nogle af Islands ambassader for at styrke konkurrencestillingen og resultater hos islandske virksomheder som ønsker at gøre fremstød i udlandet. Handelskonsulenterne fanger, formidler og skaber handelsmuligheder og assisterer islandske virksomheder med at opnå resultater i deres fremstød. Handelskonsulenten skal sikre at faglig viden og behandling af sager med handelsmæssigt indhold er til stede i ambassaden. Handelskonsulenten arbejder i tæt forbindelse med Islands Eksportråd og Dansk-islandsk Handelskammer.

Handelskonsulentens arbejde består blandt andet i:
* At følge med i udviklingen af markeder og tage initiativ til at opsøge handelsmuligheder for islandske virksomheder.
* Danne og kortlægge forbindelsesnet i de akkrediterede lande for pågældende ambassade til nytte for islandske virksomheder i markedssøgning i udlandet.
* Påtage sig specialopgaver for virksomheder i den pågældende ambassades akkrediterede lande ifølge arbejdskontrakt.
* Følge med i debat om islandsk økonomi i de akkrediterede lande og om nødvendigt at reagere på den debat.
* Foretage markedsundersøgelser og fremskaffe oplysninger som for eksempel om størrelse af markeder, efterspørgsel efter varer, service og viden, markedsudvikling, konkurrence og distributionsmuligheder.
* Planlægge besøg for islandske handelsfolk i samråd med Islands Eksportråd til markedsområdet og besøg af udenlandske interesserede til Island.
* Søge efter agenter og assistere ved vurdering af parterne for islandske eksportører.
* Fremlægge idéer om nye handelsmuligder for islandske virksomheder.
* Tage kontakt med udenlandske virksomheder som enten er eller kunne blive islandske virksomheders kunder.
* Præsentere Island for udenlandske investorer i samarbejde med Islands Investeringskontor.
* Assistere udenlandske handelsparter med at søge oplysninger om islandske virksomheder og handelsmuligheder i Island.
* Tage sig af visse interesseærinder for virksomheder overfor myndighederne i det pågældende land, så som vedrørende almene handelsanliggender, told og kvotaer.
* Tage initiativ til samarbejde mellem islandske virksomheder indenfor bestemte markeder.

Video Gallery

View more videos