Standard Poor's: Islands kreditværdighed bekræftet - men langtidsudsigter negative

Den 5. juni bekræftede kreditvurderingsvirksomheden Standard & Poor?s den islandske stats kreditvurderingskarakter for langtidsgæld i udenlandsk valuta som AA og AA+ for langtidsgæld i islandske kroner. Derudover blev der givet vurderingen A-1+ for kortsigtet gæld i udenlandsk valuta og islandsk krone. Høj økonomisk velstand og stabile og fleksible politiske institutioner understøtter kreditvurderingskarakteren.

Ifølge S&P's bidrager et forstærket finanstilsyn og reguleringsmekanisme på finansområdet, samt øget international diversificering blandt de islandske banker og deres indtrængning på markedet for realkreditobligationer, til et mere robust finansielt marked. Kreditvurderingsvirksomheden retter dog pegefinger imod bankernes eksterne gældsætning.

Til gengæld ændrer S&P langtidsudsigten for den islandske stats kreditvurdering fra stabil til negativ, begrundet i en øget risiko for voksende ubalance i den islandske økonomi.

Standards & Poor's pressemeddelelse findes her:

http://www.sedlabanki.is/?PageID=287&NewsID=1225

Video Gallery

View more videos