Rød Sne - når klimaet bløder

 
 
 
 
 
 

Ambassaden gør opmærksom på udstillingen Rød Sne på Nordatlantens Brygge. Her nedenfor er direkte citat fra Nordatlantens Brygges beskrivelse af begivinheden men teksten I sin helhed findest på denne link.

Forandringerne i Norden.

13. juni - 23. august

"Baggrunden for udstillingen Rød Sne - når klimaet bløder er en gruppe nordiske kunstnere og videnskabsfolk, som er bekymrede over effekten af forandringerne i kloden klima. For de mennesker, der bor i nordiske og arktiske områder, er klimaændringer ikke længere en fremtidig trussel. De ser og mærker, at det sker lige nu. Gletsjere i Grønland og på Island afsmelter i et stadig hurtigere tempo og ændrer miljøforudsætningerne radikalt. Invasive dyre- og plantearter findes hvert år, og de ændrer balancen for flora og fauna. Selv havets økosystemer, som samfundenes overlevelse er afhængig af, er truet. Forureningen vokser overalt i fødekæden og truer nuværende og fremtidige generationers sundhed og overlevelse. For de nordiske og arktiske folk er vendepunktet ikke længere en fremtidig risiko. Processen er i gang.

Gruppen omfatter ikke alene kunstnere, men også forskere, der har studeret de forandringer, der finder sted, og de har reflekteret over konsekvenserne. Deres forskning præsenteres i udstillingen sammen med kunst, og vi mener, at kunst og videnskab i fællesskab kan dokumentere og kaste lys over kompleksiteten i disse spørgsmål og bidrage til at tydeliggøre dem og åbne for en diskussion, hvor alle inviteres til at deltage."

Deltagere og bidragsydere

Kunstner Magnús Pálsson. Island
Kunstner Ragnhildur Stefansdottir. Island
Kunstner Kristín Reynisdottir. Island
Musiker Kristian Blak. Færøerne
Kunstner Julia Pars. Grønland
Kunstner Bente Elisabeth Endresen. Nordnorge/Danmark
Trommedanser Pauline Motzfeldt. Grønland/Danmark
Professor Helgi Björnsson. Island
Professor Thora Ellen Thorhallsdottir. Island
Professor Tine Lander Rasmussen. Norge
Lektor Erik Thomsen. Palæontolog. Danmark
Dr. Monica Kristensen. Norge
Jon Proppe. Kunsthistoriker. Island. tekster i forbindelse med udstillingen

Video Gallery

View more videos