Rapport om nordisk bankstruktur

De nordiske centralbanker i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige har offentliggjort en rapport om strukturerne på de nordiske bankmarkeder. Rapporten er på engelsk og er lavet i samarbejde mellem de fem centralbanker. I rapporten behandles banksektorens rolle i de nordiske lande. Desuden er der for hvert land en beskrivelse af banksektorens indtjeningsforhold, kapitalforhold og effektivitet. Da grænseoverskridende fusioner vanskeliggør fortolkningen af data og nøgletal for de nationale banksektorer, indeholder rapporten også en sammenligning af de største nordiske bankkoncerner. Rapporten behandler endvidere anvendelsen af teknologi og udviklingstendenser på de nordiske bankmarkeder. Rapporten har et statistisk bilag.
Hent rapporten her.

Video Gallery

View more videos