Opgaveliste for Socialdemokratiets og Venstrepartiet De grønnes regering

Socialdemokratiet og Venstrepartiet - De grønne danner regering mens der hersker særdeles vanskelige forhold i det islandske samfund. Den er dannet for at sikre landet en arbejdsdygtig regering der skal iværksætte hastende og vigtige tiltag, især til gavn for hjemmene og erhvervslivet, til redning af bankerne, til reformer af den offentlige forvaltning og demokratisering hen imod et åbent og ærligt samfund.

Opgaveliste for Socialdemokratiets og Venstrepartiet De grønnes regeringVideo Gallery

View more videos