OECD: Island det femterigeste i verden målt på BNP pr. indbygger

I foråret blev der af internationale kreditvurderingsselskaber og danske banker malet skræmmebilleder af den islandske økonomi. Siden har flere finansfolk og økonomer givet Island oprejsning. Og fornyligt sluttede de vestlige landes økonomiske samarbejdsorganisation sig til koret med en omfattende analyse af islandsk økonomi: Den har vist imponerende vækst, men der er ikke udsigt til noget sammenbrud. Derimod er der udsigt til, at dampen stille og roligt slippes ud af økonomien.

Høj vækst - ingen arbejdsløshed
I analysen konstaterer OECD, at Island med en gennemsnitlig økonomisk vækst på 4,1 pct. om året de seneste 10 år har gjort det langt bedre end gennemsnittet af OECD-lande. Island er nu verdens femterigeste land, når man måler værdien af landets årlige produktion (BNP) i forhold til indbyggertallet.
Samtidig er arbejdsløshed et næsten ukendt begreb på Island, hvor erhvervsfrekvensen er helt oppe på 85,7 pct.

Investering i aluminium
Den kraftige vækst skyldes især store investeringer i landets aluminiums-sektor. Aluminiums-produktion er meget energikrævende, og de stigende oliepriser har gjort Island meget attraktiv for aluminiums-sektoren, idet Island har billig vedvarende energi fra de mange varme underjordiske kilder. Også en liberaliseret finanssektor samt den islandske, lånefinansierede forbrugsfest har bidraget til Islands høje vækst. Ikke al forbrugsvæksten er dog sket på klods - Island har de seneste 10 år haft en vækst i produktiviteten på 2,6 pct., hvilket er væsentligt over OECD-gennemsnittet.

Se www.jp.dk

Video Gallery

View more videos