Ny rapport: Islands økonomiske grundlag er solidt

”Islands solide økonomiske grundlag mindsker risikoen for et finansielt kollaps”. Det konkluderer en ny rapport skrevet af den kendte amerikanske økonomiprofessor Dr. Frederic S. Mishkin og den islandske økonomiprofessor Dr. Tryggvi Thor Herbertsson. Rapporten, som kaldes ”Financial Stability in Iceland”, blev offentliggjort i onsdags på et møde i New York, arrangeret af Islands Handelskammer.


Rapportens hovedkonklusioner er følgende:

Islands position er unik idet at landet er verdens mindste økonomiske system som har sin egen valuta og en fleksibel valutakurs. Landet har før haft perioder med stort underskud på betalingsbalancen, som er blevet korrigeret uden at belaste det islandske finansielle system for meget.

Island har en avanceret økonomi med en fremragende samfundsstruktur (lav korruption, lovgivning, højt uddannelsesniveau og pressefrihed). Derudover anses kvaliteten af den finansielle regulering og tilsyn af det finansielle område for at være meget høj iflg. rapporten.

Islands statsfinansielle position er iflg. rapporten meget stærk og betydelig bedre end i USA, Japan og Europa.

Ifølge rapporten viser det sig at finansiel ustabilitet manifesteres under følgende forhold: 1) Under liberalisering af finansområdet hvor tilrådelig regulerings- og tilsynsinstans ikke er til stede. 2) Hvor der eksisterer alvorlige statsfinansielle ubalancer. 3) Hvor der ikke er indført tilrådelig pengepolitik. Ingen af ovennævnte forhold gælder for Island i dag, iflg. rapporten.

Selvom forholdene i Island ikke giver anledning til bekymringer om finansiel ustabilitet, er der visse bekymringer hos nogen om at de islandske banker evt. kan få problemer med refinansiering af lånekapital. Selvom bankernes afhængighed af ekstern finansiering udgør den største risikofaktor for det islandske finansielle system i øjeblikket, er sandsynligheden for at bankerne reelt kommer i kreditvanskeligheder lav iflg. rapporten.

Rapporten fastslår at Finanstilsynet i Island er meget bevidst om den kritik som er blevet luftet om mangel på gennemsigtighed i den islandske banksektor og medfølgende risikofaktorer. Ifølge rapporten er kvaliteten af den islandske finansielle regulerings- og tilsynsinstans med til at mindske risikoen for at der opstår et alvorligt problem indenfor banksystemet i Island.

Rapportens forfattere foreslår at man i Island tager nogle initiativer til at forbedre tiltroen til den islandske økonomi og, det finansielle system, bl.a. ved at bankerne, i højere grad oplyser om deres aktiviteter, at man minimerer indflydelsen af priserne på fast ejendom i Centralbankens inflationsmål, at man overvejer en konsolidering af tilsynet af de finansielle markeder, og til sidst, at staten indfører en formel finanspolitisk regel som sikrer at statens udgifter ikke stiger mere end økonomiens langsigtede vækst af BNP.

Rapporten kan hentes på Handelskammerets hjemmeside:

http://www.chamber.is/news.asp?id=555&news_ID=480&type=one

Video Gallery

View more videos