Nordisk aftale om statsborgerret er fremtidssikret

Nordmand, svensker, dansker, finne, islænding– lige gyldigt hvilket land du kommer fra i Norden, har du en særlig fordel i forhold til statsborgerskab. I 60 år har der eksisteret en aftale mellem de fem nordiske lande, der gør det lettere for borgerne at erhverve eller generhverve et nordisk statsborgerskab.

Mandag den 13. september underskrev de fire nordiske ambassadører og departementschef i Udenrigsministeriet Claus Grube på vegne af de fem nordiske lande en moderniseret udgave af aftalen. Den nye aftale er uafhængig af de respektive landes nationale lovgivninger og er derfor fremtidssikret.

Den første nordiske aftale om statsborgerret udsprang af ønsket om at styrke fællesskabsfølelsen og gøre det lettere at rejse mellem de nordiske lande. Norge, Sverige og Danmark underskrev aftalen i 1950, Finland i 1969, og i 1998 fulgte Island trop og lukkede kredsen.Video Gallery

View more videos