Maling som natur

Maling som natur

25. oktober - 18. januar 2015

"I min kunst arbejder jeg med naturens basale elementer; energiers bevægelse og deres udtryk. Udforskning af og eksperimenter med materialer spiller en afgørende rolle i min kreative proces." (Guðrún Einarsdóttir)

Guðrún Einarsdóttir er født i 1957 i Island og studerede i 1980'erne på Listaháskóli Íslands (Islands Kunsthøjskole) på hhv. afdelingerne for maleri og afdelingen for blandede medier. Efterfølgende har hun også taget kurser i kemi.

Einarsdóttirs arbejder, der må betegnes som "naturmalerier", er grundlæggende baseret på hendes eksperimenter med oliemaling samt binde- og opløsningsmidler. Værkerne skabes på naturens - dvs. materialernes - vilkår, snarere end indenfor en gængs landskabsmaler-tradition, og hun har på den måde måske mere til fælles med forskeren end kunstneren.

I skabelsen af værkerne lader Einarsdóttir så at sige materialerne udtrykke deres egne iboende strukturer og "underliggende liv". Den kreative proces bliver styret af de vedvarende eksperimenter med oliemalingen samt binde- og opløsningsmidlernes kemiske processer, og griber hun ind i processen og tilføjer en farve, så er det kun for at understrege tilsynekomsten af billedets eget liv, og ikke for at fremhæve sig selv som kunstner.

Således betragter hun sig blot som en facilitator, der skaber rammer eller "vækstbetingelse" for materialernes reaktioner og udtryk. Processer hun som kunstner ikke kontrollerer, og væsentligst i disse processer bliver derfor dosering af materialer og ikke mindst den lange tørretid, som i kraft af materialernes natur, bevirker at de "gemte" landskaber træder frem.

I løbet af de seneste to årtier har Einarsdóttir deltaget i en lang række gruppeudstillinger og afholdt ene-udstillinger i Island og i udlandet. Hun er velrepræsenteret nationalt og internationalt i såvel offentlige som private samlinger.

 

Video Gallery

View more videos