Konsulkonference om Islands økonomi og investeringer i Danmark

Islands ambassadør, Svavar Gestsson, inviterede de islandske konsuler i Danmark, Færøerne og i Grønland til en konsulkonference den 1. december, en dato som markerer Islands suverænitetsdag.

På konferencen fortalte ambassadøren om de tætte forbindelser som eksisterer mellem de to lande og de storslående islandske investeringsaktiviteter i de sidste to år.

Islands finansminister, Árni M. Mathiesen fortalte om opbygningen og udviklingen af den islandske økonomi og hvordan det islandske erhvervsliv er blevet så godt rustet til at deltage til fulds i globaliseringen. Endvidere orienterede næstformanden for Magasin Du Nord, Birgir Bieltvedt om købet af Magasin og de forventninger de islandske investorer har til virksomhedens drift og udvikling i fremtiden.

Ministerens tale kan hentes her.

Ministerens præsentation kan hentes her.

Ambassadørens tale kan hentes her.

Video Gallery

View more videos