Islands udenrigsministers officielle besøg i Danmark

I dag begynder Islands udenrigsminister, Ingibjörg Sólrún Gísladóttirs officielle besøg i Danmark. H.M. Dronningen modtager udenrigsministeren i privat audiens og minsteren mødes med Danmarks udenrigsminister, Per Stig Møller. Blandt de emner som ministrene vil drøfte er Arktis, Afganistan, Mellemøsten, Europæiske anliggender og klimaspørgsmål samt Islands kanditatur til FN’s Sikkerhedsråd.

Ministeren vil også møde Folketingets Udenrigsudvalg, Socialdemokraternes formand, Helle Thorning-Schmidt, og undervisningsminister Bertel Haarder.

I anledning af ministerens besøg inviterer Islands handelskammer til et eftermiddagsmøde om Islands internationalisering - den økonomiske sektor i historisk og fremtidigt perspektiv. Mødets æresgæst er Islands udenrigsminister, fru Ingibjörg Sólrún Gísladóttir.Video Gallery

View more videos