Islands økonomi står stærkt

Islands Finansministerium: I en rapport fra kreditvurderingsfrimaet Fitch Ratings fra den 21. februar ændrede virksomheden sit fremtidsperspektiv for Islands kreditværdighed fra stabil til negativ.


Begrundelsen for denne ændring byggede på tre forskellige grunde:

  1. Underskuddet på handelsbalancen i året 2004 blev større en forventet.
  2. Der er sket en skarp stigning i husholdningernes gæld (bl.a. pga. af boligkøb) og virksomhedernes gæld (bl.a. pga. investeringer i udlandet).
  3. Kreditvurderingsfirmaet påstår at den offentlige finanspolitik ikke er stram nok.

Vedrørende denne negative kritik skal opmærksomheden dog henledes på følgende:

I august 2004 begyndte bankerne i Island at konkurrere med den offentlige huslånefond hvilket betød en markant lavere rente på boliglån og nye lånemuligheder for private. Denne ændring havde effekt til at øge privatforbrug hos de islandske husholdninger, der med en styrket islandsk krone, førte til øget import af forbrugsvarer og biler. Denne ændring førte endvidere til et prishop på boligmarkedet og stigning i inflationen i Island.

Derudover begyndte udenlandske banker at tilbyde obligationer i islandske kroner i august 2005. Dette styrkede yderligere den islandske krone og Islændingenes købekraft i udlandet, som forøgede importen til Island endnu mere. Den høje kronekurs har ydermere stimuleret islandske investeringer i udlandet.

For det tredje har de investeringer indenfor aluminiumsindustrien og store projekter i energisektoren medvirket til at øge ubalancen i landets udenlandshandel.

Disse økonomiske omgivelser har gjort det svært for regeringen at reagere udover at Islands Nationalbank har hævet renten. Men der er tale om en overgangsperiode som ser ud til at være kortvarig. Næste år regner man med nedgang inden for store investeringer og import og yderligere fald i privatforbruget. Parallelt forudsiger man at stigende produktionskapacitet indenfor aluminiumsindustrien vil øge eksporten betydeligt. Faldende import og den øgede eksport vil derfor reducere underskuddet på betalingsbalancen. Hvis den islandske kronekurs falder mere, vil det endvidere have positiv virkning på den islandske eksportsektor. Der er derfor udsigt til en bæredygtig udvikling når det gælder betalingsbalancen.Import_af investeringsgoder og_ervhervsinvesteringer

Med hensyn til kritikken af den offentlige finanspolitik har det islandske finansministerium peget på at overskudsforbedringen i de offentlige finanser har været omkring 5,4% af BNP, som er et af det højeste i OECD. Derudover holder man fast i ministeriets langsigtede økonomiske målsætning som går ud på at begrænse væksten af offentlige udgifter, og sikre at de indtægter som bliver til i det økonomiske opsving fremkalder overskud på statsbudgettet.

Det kan derfor konstateres at der eksister en konsekvent og stram finanspolitik i Island.

Den islandske økonomi står stærkt og bankernes egenkapitalsituation er meget solid. Dette bekræfter både Fitch Ratings og Moody´s i deres kreditvurderinger hvor de fastholder sin tillid til de islandske banker. Direktøren for Islands Nationalbank, David Oddsson, påpeger endvidere at de islandske banker har leveret store overskud og understreger at de netop har fordelt sin driftsmæssige risiko ved at foretage investeringer i udlandet.

Video Gallery

View more videos