Island og Færøerne - et fælles økonomisk område

En frihandelsaftale mellem Island og Færøerne trådte i kraft den 1. november 2006. Aftalen danner et økonomisk område mellem Island og Færøerne, d.v.s. fri handel med varer, tjenester og investeringer samt fri bevægelighed for personer mellem landene. Forskelsbehandling på grund af nationalitet eller bopæl er ulovlig samt forskelsbehandling på grund af varernes oprindelse inden for området, med få undtagelser.

Da aftalen trådte i kraft oplyste Islands udenrigsminister, Valgerdur Sverrisdottir, at hun havde besluttet, efter samråd med færøiske og danske myndigheder, at åbne et generalkonsulat på Færøerne i 2007 for at styrke Islands og Færøernes relationer yderligere på alle områder.

Billedet viser udenrigsminister Valgerður Sverrisdóttir og Færøernes lagmand, Jóannes Eidesgaard, fejre aftalens ikrafttræden på Islands ambassade i København.

Video Gallery

View more videos