Generhvervelse af islandsk statsborgerret

Justitsministeriet i Island gør opmærksom på at fristen til at ansøge om generhvervelse af islandsk statsborgerret udløber 1. juli 2007, ifølge islandsk lov om statsborgerret nr. 100/1952 og nr. 9/2003.

Ifølge loven kan en person som har fået statsborgerskab i et andet land inden 1. juli 2003, og derved har mistet det islandske statsborgerskab uden at det var påkrevet af pågældende land, ansøge om at generhverve den islandsk statsborgerret hos Islands justitsministerium. Ansøgeren skal have haft bopæl i Island eller opfylde krav om ophold i Island ifølge lovens § 8.

Yderligere oplysninger om generhvervelse af islandsk statsborgerret fås hos justitsministeriet, Skuggasund, 150 Reykjavik, Island, tel. + 354 545 900, fax + 354 552 7340, e-mail: postur@dkm.stjr.is

Video Gallery

View more videos