Finanstilsynet i Island bekræfter bankernes robusthed

Finanstilsynet i Island bekræfter bankernes robusthed

Det islandske Finanstilsyn har offentliggjort resultater fra en række af finansielle stress-tests som giver indikation om de islandske bankers soliditet i tilfælde af en alvorlig finansiel tilbagegang.

Stress-testen antager at bankerne skal kunne tåle en simultan tilbagegang i form af 20 % fald i deres udlånsværdi, 35 % fald i værdien af deres indenlandske aktieporteføljer, 25 % nedgang i værdien af deres udenlandske aktieporteføljer, 7 % indskrænkning af værdien af deres markedsobligationer og 20 % devaluering af den islandske krona.

Ifølge Finanstilsynet i Island er der tale om en meget stram stress-test idet sandsynligheden for at alle ovennævnte kriser rammer på samme tidspunkt er ekstrem lav.

Bankernes soliditet er bekræftet
Stress-testens resultat viser at de islandske banker består den med bravur og at selvom de bliver ramt af de ovennævnte kriser vil deres egenkapitaldækning ikke gå under 8 %. De islandske bankers soliditet er derfor bekræftet.

For nærmere information læs Finanstilsynets pressemeddelelse:

http://www.fme.is/fme-eng.nsf/pages/News14032006.html

Video Gallery

View more videos