Dobbelt statsborgerskab

De danske myndigheder har til hensigt at tillade dobbelt statsborgerskab i Danmark.

Den islandske ambassade i København modtager jævnligt henvendelser om muligheden for at have dobbelt statsborgerskab, dvs. islandsk og dansk. Indtil nu har de danske myndigheder insisteret på at give kun dansk statsborgerskab til folk som opgiver deres oprindelige statsborgerskab.

Denne implementering vil muligvis blive ændret næste år pga. at den danske regering har fremsat et lovforslag, der åbner mulighed for at have dobbelt statsborgerskab.

Hvis dette lovforslag bliver godkendt, vil den nye ordning træde i kraft den 1. september 2015. Ændringen vil også åbne mulighed for de islændinge der har givet afkald på islandsk statsborgerret for den danske,  at få fornyet den islandske statsborgerret uden at miste den danske.
 

Video Gallery

View more videos