DIALOG MELLEM KULTURER

Dagene 13.-15. april 2005 vil Vigdís Finnbogadóttir Instituttet for Fremmedsprog stå for en international konference i anledning af, at Vigdís Finnbogadóttir fylder 75 år den 15. april.
Konferencens overskrift er “Dialog mellem kulturer”. På konferencen vil repræsentanter fra forskellige kultur- og progområder drøfte forskellige emner såsom sprog, kultur, teknik, handel, videnskab og samfundsmæssige spørgsmål på baggrund af forskellige domæners synsvinkler.

Konferencen holdes i samarbejde med rektor for Islands Universitet, udenrigsministeriet, undervisnings- og Kulturministeriet, Reykjavík Kommune og Nordisk Ministerråd.
Foruden nøgleforelæsninger holdes der seminarer om afgrænsede emner. Seminarerne foregår enten på islandsk eller på fremmede sprog.

Nøgleforelæsere bl.a.

Mary Robinson
Irlands forhenværende præsident og FN’s højkommisær for menneskerettigheder.

David Crystal
Professor, som har specialiseret sig i truede sprog

Seminarer på forskellige fremmede sprog omhandlende bl.a.:

· Language and cultural diversity. Digital documentation for endangered languages
(på engelsk)

· Dialog mellem domæner (på dansk)

· Icelandic literature – now and then (på engelsk)

· Icelandic literature as translated into other languages (forskellige sprog)

· Women in politics in Iceland (på engelsk)

· French workshop (på fransk)

· Translation as cultural dialogue (på engelsk)

· Dialog der Kulturen. Wir und die anderen (på tysk)

· The international press and the western worldview (på engelsk)

· Cultura y las lenguas románicas por medio del cine (forskellige sprog)

Oplysninger om seminarer på islandsk her:

· Turisme, sprog og kultur

· Vælg Vigdís. På præsidentposten 1980-1996

· Sundhed, samfund og pleje

· Salme- og bibeloversættelser før og nu

· At besynge og dyrke landet

· Migration og sprogindlæring

· Teknisk udvikling og miljøværn – uforenelige synspunkter?

· Uddannelse, kultur og humanisme

· Islandsk - gammelt og nyt på samme tid

· Seminar om korttegning

Konferencen åbnes i Islands Universitets festsal onsdag den 13. april kl. 17 og

afsluttes med festmiddag på restaurant Perlan fredag den 15. april.

Reception: 13. april mellem 17.00 og 19.00 i Islands Universitets festsal.

Konferenceprogram: 14. og 15. april

Festmiddag på Perlan fredag aften den 15. april.

Oplysninger om konferencen og konferenceprogrammet vil løbende blive ajourført på Vigdís Finnbogadóttir Instituttets hjemmeside: www.vigdis.hi.is/doc


Video Gallery

View more videos