Den islandske centralbank forhøjer den pengepolitiske rente

Antagelserne bag inflationsprognosen i Monetary Bulletin fra sidste november med uændret pengepolitisk rente frem til den senere halvdel af 2008 holder ikke længere.

Inflation har været højere end i prognosen og inflationsforventningerne er steget. Efterspørgsel har også været højere end forventet. Kronen er blevet svækket meget mere end i det alternative scenarie publiceret i Monetary Bulletin sidste november. Dette viste at sådan en udvikling ville blive mødt med en forhøjelse af den pengepolitiske rente. Den reale valutakurs for kronen er nu meget tæt på det historiske minimum, som den nåede i november 2001. Hvis denne udvikling ikke bliver vendt, så er en periode med persistent inflation forude med en spiraleffekt af stigende priser, lønninger og prisen for udenlandsk valuta. Svækkelsen af kronens værdi de sidste par uger er også meget alvorlig for gældsatte husholdningers og virksomheders statusopgørelser og derfor for den finansielle stabilitet forude. Det er derfor essentielt at svækkelsen af kronen bliver reverseret så hurtigt som muligt.

Forværrende finansielle betingelser på de globale markeder betyder, at det er blevet sværere end tidligere at finansiere underskuddet på betalingsbalances løbende poster. En tilpasning i den indenlandske økonomi med en afdæmpning af efterspørgsel kan derfor ikke undgås. Det bliver kun mere smertefult, hvis inflationen tillades at komme ud af kontrol. Derfor er det nødvendigt at fortsætte med en stram pengepolitik for at bringe inflation og inflationsforventninger under kontrol og øge tilliden til kronen.

Torsdag den 10. april publicerer den islandske centralbank Monetary Bulletin med en ny prognose for den islandske økonomi og inflationsprognose. På samme tidspunkt bekendtgører bankdirektionen sin beslutning om den pengepolitiske rente.

Kilde: www.sedlabanki.isVideo Gallery

View more videos