BNP per indbygger - Island på 6. plads

Islands bruttonationalprodukt voksede omkring 60 % i reel værdi i perioden 1980 - 2005. Som der fremgår af diagrammet her til højre, har den reelle årlige vækstrate per indbygger i Island været omkring 1,5 % i perioden.

Konjunktursvingninger har, historisk set, altid været større i Island sammenlignet med andre højt udviklede lande. Undersøgelser viser at små økonomier bliver i gennemsnit udsat for større konjunktursvingninger end større økonomier. I årene 1988 - 1995 blev den islandske økonomi ramt af en recession, hvor GNP per indbygger stagnerede i reel værdi. Ved udgangen af denne periode var der væsentlig ubenyttet kapacitet i økonomien der kunne anvendes i den følgende ekspansionsperiode fra 1996-2001, når GNP per indbygger voksede 3,3 % i gennemsnit.

Det økonomiske opsving i 90´erne blev efterfulgt af en mindre tilbagegang i 2002 hvor GNP per indbygger faldt 1 %. I 2003 startede et kraftigt økonomisk opsving, som stadigvæk er i gang selvom man forudses at blive aftagende næste år. I perioden 2003-2006, estimeres det årlige GNP per indbygger for at være omkring 4,2 %, som er markant højere end langtids-vækstraten har været i den Islandske økonomi.

Til trods for de svingende konjunkturer i den islandske økonomi er Island velplaceret på OECD's rangliste, værende blandt de OECD lande med højeste BNP per indbygger (justeret for købekraftsparitet). I 2004 var BNP per indbygger i Island 32.600 USD, som placerer Island på 6. plads blandt OECD landende.

Kilde: Islands Finansministerium

Video Gallery

View more videos