Aftale om at den islandske stat lægger ny aktiekapital i Glitnir

Dette sker på grund af Glitnirs vanskelige likviditetssituation og de særlig vanskelige tilstande på internationale kapitalmarkeder i den seneste tid. Staten vil, med Islands Centralbanks mellemkomst, bidrage med aktiekapital til en værdi af 600 millioner EURO (ca. 84 mia. ISK) og bliver dermed ejer af 75 % andel i Glitnir.

Finanstilsynet vurderer at status på Glitnirs egenkapital og aktiver er solid. Glitnirs egenkapital kommer herved op på 14,5% efter denne aktion. Bankens drift fortsætter som normalt.

Staten agter ikke at beholde sin andel i banken på langt sigt. Formålet med aktionen er at sikre stabilitet i finanssystemet.

Kilde: http://www.forsaetisraduneyti.isVideo Gallery

View more videos